Wampiriada 2012 napędzona krwią sportowców

Wampiriada jest akcją studencką, skierowaną do osób pełnoletnich, mająca na celu propagowanie honorowe krwiodawstwo.

W edycji jesiennej, do akcji aktywnie dołączyli zawodnicy ADH Białystok, pojawiając się w miejscach zbiórki krwi i zachęcając studentów do donacji w mobilnym ambulatorium Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Postanowili również przelać własną krew, wspierając Wampiriadę. W tym celu sześciu najodważniejszych zawodników udało się do stacjonarnego laboratorium RCKiK, mieszczącego się przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Białymstoku.
Po rejestracji, darczyńcy zostali poddani badaniom lekarskim, które oczywiście były rewelacyjne i po krótkim, kalorycznym posiłku, leżeli już na fotelach z podłączonym okablowaniem do żył.

Akcja zakończyła się w świetnej atmosferze, nikt nie zemdlał, było dużo śmiechu, a obsługa ambulatorium, na pewno zapamięta nas na długo ;)

więcej na www.facebook.com/ADH.Bialystok