Informacja o walnym zebraniu członków

Informujemy, że w dniu 19-05-2023 roku o godzinie 19:00 w budynku lodowiska przy ul. 11 listopada 28 w Białymstoku odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Białostocki Krążek".

W przypadku małej ilości aktywnych członków Stowarzyszenia drugi termin spotkania to 19-05-2023 roku godzina 19:30.

Porządek zebrania:
1. Powitanie zebranych i wybór przewodniczącego Zebrania,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
4. Sprawozdanie finansowe za 2021r.,
5. Sprawozdanie finansowe za 2022r.,
7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
8. Wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia
a) Zgłaszanie kandydatów do nowego Zarządu,
b) Głosowanie i ogłoszenie wyników,
9. Wybór Komisji Rewizyjnej
a) Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej,
b) Głosowanie i ogłoszenie wyników,
10. Wolne wnioski,
11. Zakończenie zebrania.