Zarząd Stowarzyszenia "Białostocki Krążek"

Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Białostocki Krążek" wyłoniony został zarząd stowarzyszenia.

 

Członkami zarządu Stowarzyszenia "Białostocki Krążek" są:

  • Łukasz Cybulko (Prezes Zarządu)
  • Łukasz Kruczkowski
  • Adam Wojciula
  • Tadeusz Pachocki
  • Dan Cherry