Zarząd Stowarzyszenia "Białostocki Krążek"

Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Białostocki Krążek" wyłoniony został zarząd stowarzyszenia.

 

Członkami zarządu Stowarzyszenia "Białostocki Krążek" są:

  • Marek Stankiewicz (Prezes Zarządu)
  • Mateusz Wądołkowski
  • Bartłomiej Augustyniak
  • Gabriel Zimnoch
  • Mateusz Sosnowski